حديث روز [
امام صادق ( ع ) : كساني كه به خاطر گناهانشان مي ميرند بيش از كساني اند كه براثر رسيدن اجلشان مي ميرند وآنانكه به سبب احسان كردن عمر (طولاني) مي كنند بيش از كساني اند كه بواسطه عمر طبيعي زندگي مي كنند مستدرك الو سائل ج11 ص327
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4
اخبار دانشگاه
اطلاعیه ها
پژوهش

Untitled-2

Untitled-3

Untitled-1

Untitled-4

 

لینک هاي مفيد
سامانه های دانشگاه

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031