حديث روز [
پيامبر اكرم ( ص ) : عاشقي كه عشق خود را بپوشاند و تا هنگام مرگ پاكدامني ورزد شهيد است منتخب ميزان الحكمه ح4384
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4
اخبار دانشگاه
اطلاعیه ها
دانشجویان محروم از امتحانات نیمسال اول 97- 96

بسمه تعالي

اطلاعيه دانشجويان محروم از امتحان

با توجه به گزارش دفتر امورآموزشي و پس از بررسي مستندات دانشجويان در جلسه شوراي محترم آموزشي، براساس آئين‌نامه آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشجويان زير كه غيبت‌هاي كلاسي آنان بيش از حدنصاب قانوني «سه شانزدهم» بوده است، از حضور در جلسه امتحان محروم بوده و درس آنان «حذف» گرديده است. بديهي است حضور اين گروه از دانشجويان در جلسه امتحان نيز تأثيري در حذف درس آنان نخواهد داشت.

معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي

پژوهش

Untitled-2

Untitled-3

Untitled-1

Untitled-4

 

لینک هاي مفيد
سامانه های دانشگاه

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031