حديث روز [
امام باقر ( ع ) : هركه با دوست بد همنشيني كند سالم نمي ماند و هركه به مكانهاي بد درآيد آماج تهمت شود و هركه گفتار خود را مهار نكند پشيمان گردد مستدرك الوسايل ح 18 ص 339
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031