حديث روز [
امام صادق ( ع ) : هر كه از طريق ( مجذوب شدن به شخصيت ) افراد وارد اين دين شود به واسطه همانها از دين خارج مي شود، وهر كه از طريق كتاب خدا وسنت وارد اين دين شود كوهها بجنبند ولي او (در عقيده خود) نجنبد مستدرك الوسائل
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031