حديث روز [
پيامبر اكرم ( ص ) : هر كه با زني فقط به خاطر جمالش ازدواج كند دلخواه خود را در او نبيند تهذيب الاحكام ج7 ص39
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031