حديث روز [
پيامبر اكرم ( ص ) : پروردگارم همانگونه كه مرا به انجام واجبات امر كرده به مدارا كردن با مردم نيز امر فرموده كافي ج2ص1
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4
معاونت آموزشي

معاون آموزشي :

 دكتر عباس خليقي پور

شرح وظايف اين معاونت :

1. اداره كليه امور آموزشي دانشگاه

2. مطالعه و اتخاذ تصميم در مورد مسائل آموزشي با كمك مسئولان زير ربط

3. تدوين و پيشنهاد اصول اجرايي امور آموزش

4. نظارت بر حسن اجراي وظايف قسمت هاي وابسته به اين معاونت

5. تنظيم دستور جلسات شوراي آموزشي دانشگاه

6. برنامه ريزي امور آموزشي با همكاري واحدهاي زير ربط

7. نظارت بر حسن اجراي برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي دانشگاه و ارزيابي آن و ارائه گزارش لازم به شوراي دانشگاه

8. ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان و دانشپذيران و اعضاي هيات علمي در هر نيمسال و انعكاس آن به رياست دانشگاه و اعلام نتيجه ارزيابي به اعضاي هيات علمي

9. همكاري با معاونت تحصيلات تكميلي در امور دوره هاي تحصيلا تكميلي 10. اجراي دوره هاي كوتاه مدت آموزشي

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031