حديث روز [
امام صادق ( ع ) : هركه دين خدا را بزرگ شمارد حقوق برادرانش را هم ارج مي نهد و هر كه دين خدا را خوار شمارد به برادرانش نيز اهميتي نخواهد داد مستدرك الوسائل ج9ص49
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4
نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
راهنماي تدوين و شرايط پذيزش مقاله نگارش یافته توسط مدير ارشد 407
مجله علمی تخصصی شماره یک نگارش یافته توسط مدير ارشد 1745

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031