حديث روز [
امام علي ( ع ) : بنده ي خدا تا دروغ را چه به شوخي و چه جدي ترك نكند طعم ايمان را نمي چشد كافي ج 2 ص 340
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4
تحصيلات تكميلي

رييس دانشكده تحصيلات تكميلي :

جناب آقاي دكتر محقق

شرح وظايف اين قسمت :

1. برنامه ريزي گسترش دوره هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه

2. اداره كليه امور آموزشي دوره هاي تحصیلات تكميلي دانشگاه با هماهنگي با معاونت آموزشي

3. نظارت بر اجراي مقررات و آيين نامه هاي آموزشي دوره هاي تحصيلات تكميلي

4. نظارت بر حسن اجراي برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي دوره هاي تخصصي و ارزيابي آن و ارائه گزارش به شوراي دانشگاه

5. تنظيم دستور جلسات شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه

6. همكاري با معاونان آموزشي و پژوهشي دراجراي دوره هاي كوتاه مدت تخصصي

 

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031