حديث روز [
امام علي ( ع ) : مومن دنيا را سپر دينش قرار مي دهد و فاجر دينش را سپر دنيايش غررالحكم ح 1546
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4
مدیران گروه های آموزشی دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

photo 

گروه آموزشی علوم قرآن و تجوید

 photo

گروه آموزشی تاریخ و تمدن اسلامی

دکتر نصیر الدین جوادی

سید حسین حر

مقطع تحصیلی:دکتری

مقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی آخرین مدرک:علوم قرآن و حدیث

رشته تحصیلی آخرین مدرک:تاریخ

کارشناسی ارشد:علوم قرآن و حدیث

کارشناسی ارشد:تاریخ

کارشناسی:الهیات و معارف اسلامی

کارشناسی:

پست الکترونیک:

پست الکترونیک:

 

 

 

 

 

 

 

 

 photo

گروه آموزشی تربیت معلم قرآن

 photo

گروه آموزشی حدیث و نهج البلاغه

سید عباس خلیقی پور

سید هاشم سادات پور

مقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی آخرین مدرک:مدیریت آموزشی

رشته تحصیلی آخرین مدرک:علوم قرآن و حدیث

کارشناسی ارشد:مدیریت آموزشی

کارشناسی ارشد: علوم قرآن و حدیث

کارشناسی:مدیریت برنامه ریزی آموزشی

کارشناسی:

پست الکترونیک:

پست الکترونیک:

 

 

 

 

 

 

 

 

 photo

گروه آموزشی راهنمایی و مشاوره

 photo

گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی

دکتر حسن مشکاتی

دکتر محمدحسن یعقوبیان

مقطع تحصیلی:دکتری

مقطع تحصیلی:دکتری

رشته تحصیلی آخرین مدرک:علوم قرآن و حدیث

رشته تحصیلی آخرین مدرک:فلسفه و حکمت اسلامی

کارشناسی ارشد:تعلیم و تربیت اسلامی

کارشناسی ارشد:فلسفه و حکمت اسلامی

کارشناسی:مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

کارشناسی:فلسفه و حکمت اسلامی

پست الکترونیک:

پست الکترونیک:

 

 

 

 

 

 

 

 

 photo

گروه آموزشی اخلاق و تربیت اسلامی

 photo

گروه آموزشی فقه و حقوق اسلامی

مسعوده فاضل یگانه

سید محمود محقق مطلق

مقطع تحصیلی:دکتری

مقطع تحصیلی:دکتری

رشته تحصیلی آخرین مدرک:فلسفه و حکمت اسلامی

رشته تحصیلی آخرین مدرک:قرآن و منابع اسلامی

کارشناسی ارشد: فلسفه و حکمت اسلامی

کارشناسی ارشد:سطح 3 حوزه

کارشناسی:تربیت معلم قرآن کریم

کارشناسی:حوزه-فقه و حقوق اسلامی

پست الکترونیک:

پست الکترونیک:

 

 

 

 

 

 

 

 

 photo

گروه آموزشی معارف قرآن و تفسیر

 photo

گروه آموزشی عربی

سید محمود محقق مطلق

مصطفی مرادی

مقطع تحصیلی:دکتری

مقطع تحصیلی:دکتری

رشته تحصیلی آخرین مدرک:قرآن و منابع اسلامی

رشته تحصیلی آخرین مدرک:زبان و ادبیات عرب

کارشناسی ارشد:سطح 3 حوزه

کارشناسی ارشد:

کارشناسی:حوزه-فقه و حقوق اسلامی

کارشناسی:

پست الکترونیک:

پست الکترونیک:

 

 

 

 

 

 

 

 

 photo

گروه آموزشی عمومی و مشترک

 

 

علی عابدی

 

مقطع تحصیلی:دکتری

 

رشته تحصیلی آخرین مدرک:زبان و ادبیات فارسی

 

کارشناسی ارشد:

 

کارشناسی:

 

پست الکترونیک:

 

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031