حديث روز [
امام صادق ( ع ) : هر كه رياست طلب باشد نابود مي شود كافي ج2ص29
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4
اعضای هیات علمی دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

 1019

نصیر الدین جوادی

 1140

سید عباس خلیقی پور

مرتبه علمی:مربي

مرتبه علمی: مربي

دكتري :علوم قرآن و حديث(دانشجو)

دكتري:مديريت آموزشي(دانشجو)

كارشناسي ارشد:علوم قرآن و حديث

كارشناسي ارشد:علوم تربيتي گرايش مديريت آموزشي

کارشناسی : علوم قرآن و حديث

کارشناسی :علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي

پست الکترونیک: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

پست الكترونيك: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1074

مسعوده فاضل یگانه

 1157

سید محمود محقق مطلق

مرتبه علمی:مربي

مرتبه علمی:مربي

دكتري: - 

دکتری:مدرسي الهيات و معارف اسلامي(دانشجو)

كارشناسي ارشد:فلسفه و حکمت اسلامی

کارشناسی ارشد:سطح 3 حوزه-فقه و اصول

کارشناسی :تربيت معلم قرآن

کارشناسی:سطح 2 حوزه-فقه و اصول

پست الكترونيك: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

پست الكترونيك: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1052

حسن مشکاتی

 1161

محمدحسن یعقوبیان

مرتبه علمی:مربی

مرتبه علمی: استاديار

دكتري:علوم قرآن و حدیث

دكتري:فلسفه و كلام اسلامي

كارشناسي ارشد:علوم تربیتی تاریخ‌وفلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

كارشناسي ارشد:فلسفه و كلام اسلامی

کارشناسی :علوم تربيتي مديريت و برنامه ريزي آموزشي

کارشناسی :فلسفه و كلام اسلامی

پست الكترونيك: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

پست الكترونيك:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1090

علي عابدي

 1025

شهاب الدین ذوفقاری

مرتبه علمی: مربي

مرتبه علمی: استاديار

دكتري:ادبيات فارسي(دانشجو)

دكتري:فلسفه دين و كلام جديد

كارشناسي ارشد:ادبيات فارسي

کارشناسی ارشد:فلسفه و كلام اسلامي

کارشناسی :ادبيات فارسي

کارشناسی :مهندسی برق

پست الکترونیک: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

پست الكترونيك: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1060

 فرشید زالی

 1022

حسن حکمیون

مرتبه علمی: مربی

مرتبه علمی:مربي

دکتری: - 

دكتري: -

کارشناسی ارشد:فلسفه علم

کارشناسی ارشد:علوم تربیتی

کارشناسی:کاربرد کامپيوتر

کارشناسی :فلسفه و علوم تربیتی

پست الکترونیک: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

پست الكترونيك: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1135

سید مهدی مرتضوی

 photo

مرتبه علمی: مربي

مرتبه علمی:

دكتري:كلام

دكتري:

کارشناسی ارشد:فلسفه و کلام اسلامی

کارشناسی ارشد:

کارشناسی :فقه و اصول

کارشناسی :

پست الكترونيك: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

پست الكترونيك:

 

 

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031