حديث روز [
امام صادق ( ع ) : براي قلب مومن چيزي زيان بارتر از پرخوري نيست مستدرك الوسايل ح 13615
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4
گروه آموزشی تربیت معلم قرآن

 top ri

گروه آموزشی تربیت معلم قرآن

 

جناب آقای سید عباس خلیقی پور

تلفن:داخلی 313-3372020

فکس:

آدرس پست الکترونیکی:

 arm daneshgah

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031