حديث روز [
درمناجات خدا با موسي آمده است: دروغ مي گويد كسي كه گمان برد مرا دوست دارد اما وقتي شب فرا ميرسد چشم از(عبادت) من فرو مي بندد، آيا هر دلداده اي خواستار خلوت با حبيب خود نيست؟
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031