حديث روز [
پيامبر اكرم ( ص ) : از خطاي انسان بخشنده در گذريد، زيرا هر بار بلغزد خداوند دست اورا مي گيرد مجموعه ورام ج1 ص17
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4
نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
نمودار سازماني دانشكده ها نگارش یافته توسط مدير ارشد 809
مدرسین همکار دانشکده الهیات نگارش یافته توسط مدير ارشد 3534
اعضای دانشکده الهیات و معارف اسلامی نگارش یافته توسط مدير ارشد 4991
مدیر گروه تاریخ و تمدن اسلامی نگارش یافته توسط مدير ارشد 2550
مدیر گروه فلسفه و کلام اسلامی نگارش یافته توسط مدير ارشد 3003
مدیر گروه فقه و حقوق اسلامی نگارش یافته توسط مدير ارشد 3210
ریاست دانشکده الهیات نگارش یافته توسط مدير ارشد 3070
مدرسین همکار دانشکده علوم قرآن و حدیث نگارش یافته توسط مدير ارشد 4650
اعضای دانشکده علوم قرآن و حدیث نگارش یافته توسط مدير ارشد 3685
گروه آموزشی معارف قرآن و تفسیر نگارش یافته توسط مدير ارشد 3116

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031