حديث روز [
پيامبر اكرم ( ص ) : خوشبخت ترين مردم كسي است كه علي رادر زندگي و بعد از مرگش دوست داشته باشد و بدبخت ترين مردم كسي است كه علي را در زندگي و بعد از مرگش دشمن داشته باشد بحارالانوارج39ص257
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4
نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
نمودار سازماني دانشكده ها نگارش یافته توسط مدير ارشد 761
مدرسین همکار دانشکده الهیات نگارش یافته توسط مدير ارشد 3490
اعضای دانشکده الهیات و معارف اسلامی نگارش یافته توسط مدير ارشد 4922
مدیر گروه تاریخ و تمدن اسلامی نگارش یافته توسط مدير ارشد 2517
مدیر گروه فلسفه و کلام اسلامی نگارش یافته توسط مدير ارشد 2964
مدیر گروه فقه و حقوق اسلامی نگارش یافته توسط مدير ارشد 3185
ریاست دانشکده الهیات نگارش یافته توسط مدير ارشد 3032
مدرسین همکار دانشکده علوم قرآن و حدیث نگارش یافته توسط مدير ارشد 4586
اعضای دانشکده علوم قرآن و حدیث نگارش یافته توسط مدير ارشد 3653
گروه آموزشی معارف قرآن و تفسیر نگارش یافته توسط مدير ارشد 3078

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031