حديث روز [
پيامبر اكرم ( ص ) : به هر كه چهار چيز داده شود خير دنيا وآخرت داده شده: بدن شكيبا، زبان گويا به ذكر پروردگار، قلب شاكر و همسر شايسته مستدرك الوسائل ج2ص414
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4

مطلبی در این مجموعه منتشر نشده است. در صورتی که زیر مجموعه ها در این صفحه نمایش داده شود ممکن است مطالبی در زیر مجموعه ها جهت منتشر وجود داشته باشد.

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031