حديث روز [
مرد سرپرست خانواده خويش است ونسبت به آنها باز خواست مي شود وزن سرپرست خانه وفرزندان شوهر است و درباره آنها بايد پاسخگو باشد
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4
دانشجو
نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
کاربرگ نگارش یافته توسط مدير ارشد 1328
آيين نامه اجرايي درس پايان نامه كارشناسي ارشد نگارش یافته توسط مدير ارشد 1049
چکیده پروژه های برتر نگارش یافته توسط مدير ارشد 1336
دروس رشته علوم قرآن و حديث - كارشناسي ارشد نگارش یافته توسط مدير ارشد 3543
ليست دروس رشته معارف نهج البلاغه - كارشناسي ارشد نگارش یافته توسط مدير ارشد 2492
ليست دروس به تفكيك رشته نگارش یافته توسط مدير ارشد 5442
پروژه كارشناسي نگارش یافته توسط مدير ارشد 1588
پايان نامه كارشناسي ارشد نگارش یافته توسط مدير ارشد 3303

زیر مجموعه ها

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031