حديث روز [
امام سجاد (ع) : دعاي مومن از سه حال خارج نيست: يا برايش ذخيره مي گردد، يادر دنيا برآورده مي شود، يا بلايي را كه مي خواهد به او برسد دفع ميكند بحار الانوار ج75 ص138
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4

utopia3

فرم تماس

ارسال پست الکترونیک. تمامی فیلد های مشخص شده با * می بایست پر شود.

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031