حديث روز [
پيامبر اكرم ( ص ) : اگر آسمانها و زمين ها در يك كفه ترازو و ايمان علي در كفه ديگر قرار داده شوند همانا ايمان علي (ع) برتري مي يابد بحارالانوارج30ص111
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4
تلفن هاي داخلي

 

 

قسمت        

اعضاء

شماره

اطلاعات/نگهباني

عطريان/ احسانی/شاه سنائي

9/101/102

 

حوزه رياست

قائم مقام

222-213

مسؤول دفتر- دبيرخانه/قديري

212

آقای شهرنازکیان

206

هيات علمي
 

 

 

 

 

دکترذوفقاري

205

دکتريعقوبيان

110

دکترمرادی

103

خانم دکتر فاضل

490

دکتر دادگر/دکتر حر

314

دکتر جوادی

316

دکتر حکمیون

484

 

 

معاونت دانشجويي

معاون/عابدي

109

مدير دانشجوئي وفرهنگي/سلمانی

216

فعالیت های قرآنی/آتشكار

204

 مشاوره

411

دفتر فرهنگي /امور دانشجویی

412

بسیج خواهران

111

بسيج برادران

116

معاونت اداري و مالي

معاون/جان نثاري

313

مديرمالي/آزاد

210

امور شهریه و صندوق رفاه/ موسوي

209

مدیر اداری/حراست/طوسی زاده

220

 

معاونت پژوهشي

معاون/ مرتضوي

202

مدير پژوهشي/ فریدون نژاد

215

كتابخانه/ستاري

141-142

 

معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي

معاون/خليقي پور

201

مسئول دفتر/رضائي

315

مدير اداره آموزش/دوروشي

108

بایگانی/نمرات/امتحانات/برقعیان

106

پذیرش/زالی

105

فارغ التحصيلي/كبيري

107

دفتر هماهنگي دانشكده‌ها/ خواهران

311-312

دفتر هماهنگی دانشکده ها/برادران

113-114

مجازي و اينترنت

مدير فناوري اطلاعات/مهندس زالي

112

رايانه- اينترنت /كبيري

107

واحد تكثير

 

ميرحسيني/واحد تکثیر خواهران

214

هدایی/واحد تکثیر برادران

127

تاسیسات و خدمات

 

اقایان ساربان/شکری/محجوب

491

سالن اجتماعات

117

مهمان سرا

115

مشاوره

104

 

 

 

 
 

 

 

 

قسمت        

اعضاء

شماره

اطلاعات/نگهباني

عطريان/ رضایی/شاه سنائي

9/101/102

 

حوزه رياست

قائم مقام

222

مسؤول دفتر- دبيرخانه/قديري

212

روابط عمومي/ سلماني

216

هيات علمي

ذوفقاري/...

205

دانشكده الهيات

يعقوبيان/مرادي/حر/...

110

دانشكده علوم قرآن وحديث

جوادي/سادات پور /...

314

دانشكده تعليم و تربيت

دادگر / اديب/ خانم فاضل/...

 

 

 

معاونت دانشجويي و فرهنگي

معاون/عابدي

109

مدير دانشجوئي وحراست/طوسي زاده

220

مدير فرهنگي/آتشكار

204

امور دانشجوئي- مشاوره /هنرآرا

411

دفتر فرهنگي /خيام /جعفري/پريشاني

412

تشكل‌هاي دانشجويي

316

بسيج دانشگاه /رئيسي

114

معاونت اداري و مالي

معاون/خليقي‌پور

313 - 200

مديرمالي/آزاد

209

امور مالي/ موسوي

210

امور اداري- كارگزيني-رفاهي/فريدون نژاد

215

مدير پشتيباني/كياني

206

آبدارخانه

143

 

معاونت پژوهشي

معاون/ مرتضوي

202

خدمات پژوهشي/ اماني

203

كتابخانه/ گرجي

141-142

 

معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي

معاون/محقق

201

مسئول دفتر/ستاري

315

مدير اداره آموزش/دوروشي

108

بایگانی/نمرات/امتحانات/برقعیان

106

پذیرش/زالی

105

فارغ التحصيلي/كبيري

107

دفتر هماهنگي دانشكده‌ها/ حكميون

311

واحد برادران/شاهین فر

312

مجازي و اينترنت

مدير فناوري اطلاعات/مهندس زالي

112

رايانه- اينترنت / مهندس نايبي

114

واحد تكثير

ميرحسيني

214

سلف دانشجويان

بوفه

491

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031